Tổng hợp các loại Voucher được bán trên các trang thương mại điện tử

1. Nhommua.com

2. Hotdeal

  • Voucher  “Jjim Jil Bang – Morning”  tại Quận 3 – 255.000đ – Áp dụng từ Thứ 2 đến thứ bảy. Thời gian: 10h ~ 13h.
  • Voucher  “BUFFET”  tại Quận 3 – 199.000đ – Áp dụng từ 17:30 ~ 20:30 từ thứ 2 ~ Chủ nhật, không áp dụng Lễ.
  • Voucher  “Jjim Jil Bang – Morning”  tại Quận 7 – 220.000đ – Áp dụng từ Thứ 2 đến thứ bảy. Thời gian: 9:00 ~ 13:00.

3. Adayroi.com