Tổng hợp các loại Voucher được bán trên các trang thương mại điện tử

1.NHOMMUA

Voucher  “Jjim Jil Bang – Morning + Xu Games”  tại Quận 3 – 255.000đ – Áp dụng từ Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 10h ~ 13h

Voucher “Jjim Jil Bang + Chà Da + 1 Nước gạo” Q.3 – 335.000Đ – Áp dụng từ Thứ 2 – Thứ 6. Thời gian : 10h – 17h

 

2. HOTDEAL

Voucher  “Jjim Jil Bang + Xu Games”  tại Quận 3 – 255.000đ – Áp dụng từ Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 10h00 ~ 13h00

Voucher “Jjim Jil Bang + Nước gạo” tại Quận 3 – 255.000Đ.  Áp dụng Thứ 2 đến Chủ nhật. Thời gian: 16h30-23h00

Voucher “Jjim Jil Bang – Chà da + Nước” tại Quận 3 – 335.000Đ –  Áp dụng Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 10h00-17h00

Voucher “Lunch Buffet ” tại Quận 3 – 145.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến Thứ 7. Thời gian: 11h30-13h00

Voucher “Dinner Buffet ” tại Quận 3 – 210.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến Chủ Nhật. Thời gian: 17h30-19h30

 

3. ADAYROI

Voucher “Jjim Jil Bang + Chà da + Nước” Q.3 – 335.000Đ – Thời gian: 10h – 17h từ thứ hai đến thứ sáu

Voucher “Jjim Jil Bang Morning” tại Quận 3 – 255.000Đ –  Áp dụng Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 10h00-13h00

Voucher “Jjim Jil Bang – Lunch Buffet + Xu Games” tại Quận 3 – 375.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến Thứ 7. Thời gian: 10h00-13h00

 Voucher “Jjim Jil Bang – Dinner Buffet + Xu Games” tại Quận 3 – 455.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến Chủ Nhật. Thời gian: 16h30-19h00

Voucher “Jjim Jil Bang + 1 trong 3 ” tại Quận 3 – 435.000Đ –  Áp dụng Thứ 2 đến Thứ 6. Thời gian: 10h00-18h00

Voucher “Lunch Buffet ” tại Quận 3 – 145.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến Thứ 7. Thời gian: 11h30-13h00

Voucher “Dinner Buffet ” tại Quận 3 – 210.000Đ –  Áp dụng Thứ 3 đến chủ nhật . Thời gian: 17h30-19h30Buffet Tối 70 Món Ẩm Thực Việt – Hàn Tại Golden Buffet