Tổng hợp các loại Voucher được bán trên các trang thương mại điện tử

1.NHOMMUA

Voucher “Jjim Jil Bang + Facial 60’ + Foot 30’” Q.3 – 475.000Đ – Áp dụng từ Thứ 2 – Thứ 6. Thời gian : 12h – 22h

 

2. ADAYROI

Voucher “Jjim Jil Bang Morning + Xu game” Q.3 – 255.000Đ – Thời gian: 8h – 13h từ thứ hai đến thứ sáu

Voucher “Jjim Jil Bang Evening + Xu game” Q.3 – 255.000Đ – Thời gian: 17h – 23h từ thứ hai đến chủ nhật

Voucher “Jjim Jil Bang  + Massage foot” Q.3 – 395.000Đ – Thời gian: 8h – 21h từ thứ hai đến thứ sáu

Voucher “Jjim Jil Bang  + Massage facial + Massage foot” Q.3 – 475.000Đ – Thời gian: 12h – 21h từ thứ hai đến thứ sáu