Địa điểm tháng 10 – Chị em phụ nữ xả Stress và vui chơi không thể bỏ qua?

Địa điểm tháng 10 - Chị em phụ nữ xả Stress và vui chơi không thể bỏ qua?

Hát hết ga, ăn no say, dzui hết mình
️🎶 Khi bạn hát karaoke được 100 điểm
🎈 Tặng thưởng 1 Voucher Facial Massage 90' 550K + 1 Bingsu + 7 xu game
🎶 Khi bạn hát karaoke được 99 điểm
🎈 Tặng thưởng 1 Voucher Facial Massage 60' 430K + 1 Bingsu + 7 xu game
️🎶 Khi bạn hát karaoke được 98 điểm
🎈 Tặng thưởng 1 Bingsu + 7 xu game