CÙNG NGÀY CÙNG TUỔI – ĐI SPA CHỈ 90K [THE SAME OLD DAY]

CÙNG NGÀY CÙNG TUỔI - ĐI SPA CHỈ 90K [THE SAME OLD DAY]
? Off Up To 73% Chỉ Còn 90K (Giá Gốc 335K)
️? Thời gian: Từ ngày 19 ~ 23.08.2019 & Từ ngày 26 ~ 30.08.2019
? Cho tất cả khách hàng là NỮ tuổi từ 19 ~ 23 & từ 26 ~ 30
⚠️ Lưu ý: Ưu đãi được áp dụng khi đi Spa CÙNG NGÀY CÙNG TUỔI
? Đặc biệt, nếu NỮ đi cùng với tối đa 2 người (cao trên 1.2m, không phân biệt giới tính, độ tuổi) thì sẽ được ưu đãi 190K / 1 người đi kèm.
? Cách thức nhận ưu đãi: