Tuyển dụng Quản lý Lễ Tân – Lương Cao

Tuyển dụng Quản lý Lễ Tân – Lương Cao Vị Trí Công việc: Quản lý Lễ Tân Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bộ phận. Giám sát khu vực Lễ tân hàng ngày, đảm bảo các nhân viên trong bộ phận làm việc theo đúng các tiêu chuẩn yêu cầu. Giám sát việc thực hiện các thủ tục check-in, check-out và quản lý doanh thu. Hỗ trợ nhân viên lễ tân check – in cho khách đoàn, làm việc với trưởng đoàn để lấy thông tin về những yêu cầu đặc biệt thông báo cho các bộ phận liên quan thực hiện. Đào tạo nâng cao kỹ năng.