GIÁ SỐC 𝟓𝟎𝐊 𝟎𝐅𝐅 𝟖𝟓% – NGÀY TRỞ LẠI – SPA CÒN LỢI HẠI HƠN XƯA

GIÁ SỐC 𝟓𝟎𝐊 𝟎𝐅𝐅 𝟖𝟓% - NGÀY TRỞ LẠI - SPA CÒN LỢI HẠI HƠN XƯA
𝟱𝟬𝗞 off 𝟖𝟓% - (Giá gốc 335K) : check-in từ 8:00 - 10:00
𝟭𝟭𝟬𝗞 off 𝟔𝟕% - (Giá gốc 335K) : check-in 10:00 – 12:00 & sau 17:00
Thời gian: 19/11 ~ 23/11/2021 (Thứ 6 ~Thứ 3)