Whitening & Lifting Facial 60min
  • Nâng cơ bằng máy
  • Collagen facial mask – Sử dụng mặt nạ collagen Hàn Quốc
  • High Frequency Machine Therapy