Chi nhánh 1: Golden Lotus Healing Spa Land – 1.500m2  (Jjim Jil Bang có tại đây)

Địa chỉ: 139 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 5410 7171

Chi nhánh 2: Golden Lotus Spa Massage Club

Địa chỉ: 15 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 3822 1515

 


Golden Lotus Healing Spa World Working Hours

Monday - Sunday : 08am - 11pm
 
Copyright Golden Lotus Spa - Email: igoldenlotus6@gmail.com
Hotline Q7