GIÁ SỐC ??? ??? ??% – NGÀY TRỞ LẠI – SPA CÒN LỢI HẠI HƠN XƯA

GIÁ SỐC ??? ??? ??% - NGÀY TRỞ LẠI - SPA CÒN LỢI HẠI HƠN XƯA
??? off ??% - (Giá gốc 335K) : check-in từ 8:00 - 10:00
???? off ??% - (Giá gốc 335K) : check-in 10:00 – 12:00 & sau 17:00
Thời gian: 19/11 ~ 23/11/2021 (Thứ 6 ~Thứ 3)