BIG COMBO CHO SỨC KHỎE – NHANH TAY ĐÓN LẤY

? BIG COMBO CHO SỨC KHỎE - NHANH TAY ĐÓN LẤY

️? Jjim Jil Bang + Massage tại "the best Spa"
? Chỉ 220K cho Foot Massage 60 phút
? Cho tất cả khách hàng cao trên 1.2m
⏰ Khi check-in từ 28/02 ~ 31/03/2020