LOA LOA ‼ TRÚNG THƯỞNG 𝗕𝗧𝗦 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 CHO 30 NGƯỜI MAY MẮN NHẤT MỖI NGÀY TẠI JJIM JIL BANG

LOA LOA ‼ TRÚNG THƯỞNG 𝗕𝗧𝗦 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 CHO 30 NGƯỜI MAY MẮN NHẤT MỖI NGÀY TẠI JJIM JIL BANG

⏰ Chỉ diễn ra từ 17:00 ~ 18:30
 Ngày 26.09 ~ 04.10.2020
💗 Đến nhanh nào bạn ơi!!!