CUỘC THI QUAY CLIP CÙNG SPA “JJIM JIL BANG”

CUỘC THI QUAY CLIP CÙNG SPA “JJIM JIL BANG”

? Cơ cấu giải thưởng
? Một giải nhất: 7.000.000 vnd + 12 Voucher Jjim Jil Bang
? Một giải nhì: 5.000.000 vnd + 06 Voucher Jjim Jil Bang
? Ba giải khuyến khích: Mỗi giải 03 Voucher Jjim Jil Bang