Đăng ký tập gym như thế nào?

Đăng ký tập gym như thế nào?

Ở mỗi quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5...lần lượt đều có các phòng tập gym xuất hiện tại đây. Nhưng đa phần không đáp ứng đủ nhu cầu thể dục thể thao giảm cân nữ. Có những trường hợp phòng tập gym gần nhà nhưng lại không thể nào đăng ký tập gym được bởi:
+ Phòng tập thiếu dụng cụ
+ Không được sạch sẽ
+ Thiếu người hướng dẫn tập GYM ( PT)
+ Tập gym mãi mà không có hiệu quả