DIET WAR 18 NGÀY 11- KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC – VÀ KHÔNG BỎ CUỘC

DIET WAR 18 NGÀY 11 - KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC - VÀ KHÔNG BỎ CUỘC
?️‍♀️ Ghi danh ngay Diet War 19
? Ngày 15.07 ~ 27.07.2019
▶️ Từ 18:30 ~ 21:30 tối T2 ~ CN
? Không có một con đường trải đầy hoa hồng cho bạn bước đi và về đích thành công, mà chỉ có nhiều con đường chông gai, khó khăn và thách thức. Nếu bạn không tiến tới, không ngừng nỗ lực, bạn sẽ thua.
?‍♀️ Hãy mạnh dạn nói rằng " Tôi không bỏ cuộc" để mạnh mẽ hơn, để bứt phá và về đích thành công tại Diet War.
? "Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc" - Hãy cố gắng trong chặng đường cuối cùng này. Bạn làm được, hãy tin điều đó!