Tết hết rồi! Xả hơi thư giản khơi lại động lực làm việc

Tết hết rồi! Xả hơi thư giản tại phòng Xông để khơi lại động lực làm việc ngay nhé!
Bạn có cảm thấy hết Tết, hết luôn cả hứng thú làm việc không? Thật ra đó chính là cảm giác chung của rất nhiều người chứ không riêng gì bạn.