CẢ TEAM ĐI CHƠI, XẢ STRESS VỚI ƯU ĐÃI SIÊU TO KHỔNG LỒ

CẢ TEAM ĐI CHƠI, XẢ STRESS VỚI ƯU ĐÃI SIÊU TO KHỔNG LỒ
? Dành cho nhóm, khách đoàn
? Phù hợp tổ chức liên hoan, sinh nhật, dạ tiệc sân vườn
? Mua trên 10 người có ngay ưu đãi
? "Rủ rê" team mình cùng nhau check-in nào
? Chương Trình Ưu Đãi Khách Đoàn Cho Jjim Jil Bang
? Từ 15 - 29 người: giảm 10%
️? Từ 30 - 49 người: giảm 15%
️? Trên 50 người: giảm 20%