HALLOWEEN “GIỰT CÔ HỒN” GIÁ “HẾT HỒN” CHỈ 230K

HALLOWEEN "GIỰT CÔ HỒN" GIÁ "HẾT HỒN" CHỈ 230K

? HALLOWEEN "GIỰT CÔ HỒN" ? CHỈ 230K GIÁ "HẾT HỒN"
? 230K/ vé, Off 31% (Giá gốc: 335K)
⏰ Từ 8:00 ~ 10:00, chỉ Thứ 7 & Chủ Nhật
⏰ Áp dụng đến 8.11.2020
? Cho khách hàng trên 1.2m