HAPPY WEEKEND MORNING – XẢ S-TRESS TỐT NHẤT SÁNG CUỐI TUẦN

01 Th11 2019
0 Comment
HAPPY WEEKEND MORNING – XẢ S-TRESS TỐT NHẤT SÁNG CUỐI TUẦN

HAPPY WEEKEND MORNING - XẢ S-TRESS TỐT NHẤT SÁNG CUỐI TUẦN

? Off 20% Chỉ Còn 265K/ người (Giá gốc 335K)
? Cho tất cả khách hàng trên 1.2m
⏰ Check-in từ 8:00 ~ 10:30 vào các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật của tháng 11 (đến 30/11/2019)

HAPPY WEEKEND MORNING – XẢ S-TRESS BUỔI SÁNG – CHƠI VUI CẢ NGÀY

05 Th10 2019
0 Comment
HAPPY WEEKEND MORNING – XẢ S-TRESS BUỔI SÁNG – CHƠI VUI CẢ NGÀY

HAPPY WEEKEND MORNING - XẢ S-TRESS BUỔI SÁNG - CHƠI VUI CẢ NGÀY

? Off 20% Chỉ Còn 265K (Giá gốc 335K)
? Cho tất cả khách hàng trên 1.2m
? Check-in từ 8:00 ~ 10:30 vào các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật của tháng 10 (đến 27/10/2019)
? Cách thức nhận ưu đãi

Hotline Q7