Miễn phí Karaoke và khu vui chơi “Kid Cafe” cho bé khi đi JJim Jil Bang

Miễn phí Karaoke và khu vui chơi "Kid Cafe" cho bé khi đi JJim Jil Bang

☘ MIỄN PHÍ KARAOKE VÀ KID CAFE  ƯU ĐÃI NGÀN NĂM CÓ MỘT. 
? Chỉ có thể là Golden Lotus Spa!
? Từ 14 ~ 30.09.2020
? Miễn phí Karaoke suốt tuần
? Miễn phí Kid Cafe từ Thứ 2 ~ Thứ 6