Massage trị liệu xoa dịu nhức mỏi đôi chân

Massage trị liệu xoa dịu nhức mỏi đôi chân

 Đến ngay Golden Lotus Spa 17 năm kinh nghiệm
🔖 Ưu đãi giảm 50% Massage Body & Foot 60'.
️⏳ Từ nay đến 31.08.2020

🍁 Ấn Huyệt Chân - 50% OFF🍁
🌳 Ấn Huyệt Chân 60' - 165K ( ̶3̶̶3̶̶0̶̶.̶ K)
🌳 Ấn Huyệt Song Chân 60 phút - 275K ( ̶5̶̶5̶̶0̶̶ K)