Từ 225K CHO 2 -3 NGƯỜI ĂN BIG LẨU NGON VỚI RAU RỪNG CỰC HIẾM

Từ 225K CHO 2 -3 NGƯỜI ĂN BIG LẨU NGON VỚI RAU RỪNG CỰC HIẾM
Đi chơi Tết, đau đầu chuyện ăn uống
Nào là chặt chém
Nào là thức ăn ko đảm bảo vệ sinh
??́?? ??̣? đ?̣? đ??̂̉? ?????-?? ???̂? ????̣̂? ??̣? ??̀? ??̀? đ?̂̉ ??̣? ??̀?? ??? đ?̀?? ??̀ ??̣? ??̀ ??̣̂? ??̛?̛̉?? ???̂?? ???́ ??̂́? ?̂́? ??̛?̛̣??, ???̀? ??̉? ??̀ ???̂́? ??̀ đ?́? ?̛́?? đ?̉ ? ???̂? ???́ “??? ???? – ??? ???́ ???̂?? ???̣̆? ???́? - ??? ??? – ??? ?? – ??? ??̉ - ??? ?? ???̀?”
6 vị nước lẩu siêu ngon