SAUNA GIẢI TỎA MỆT MỎI VÀ LOẠI BỎ STRESS

SAUNA GIẢI TỎA MỆT MỎI VÀ LOẠI BỎ STRESS

? Sauna tắm hơi công cộng là nét văn hóa đặc trưng tại nhiều nước trên thế giới...

? Người dân ở các đất nước này thường xuyên đến nhà tắm công cộng để tắm và xông hơi, ngâm mình trong nước nóng, kì cọ và tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái.