Tình hình Virus Corona ở Việt Nam tháng 3 và Hướng dẫn tải App và khai báo y tế toàn dân

Tình hình Virus Corona ở việt nam tháng 3 và Hướng dẫn tải App và khai báo y tế toàn dân

1. Tình hình Virus Corona ở việt nam tháng 3 sẽ như thế nào?
Những ngày qua, khắp các nơi là các viết , chủ đề bàn luận liên quan đến tình hình dịch bệnh tại VN và cả trên thế giới. Tâm trạng hoang mang và đã có những thời điểm khi phát hiện ra bệnh nhân số 17, 18.. 21 thì một số người dân đã đi mua đồ tích trữ.