Tuyển dụng 2 Quản lý / Phó QL nhà hàng

Tuyển dụng 2 Quản lý và Phó Quản Lý nhà hàng.

Nhiệm vụ công việc :
Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của nhà hàng, tổ chức sắp xếp việc thực hiện để đảm bảo việc kinh doanh được trôi chảy.
Bố trí, phân công các ca làm việc hàng tuần của nhân viên dưới quyền, điều động nhân viên theo yêu cầu công việc, theo dõi chấm công hàng ngày và bảo đảm đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc.