BIG PROMO – “DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI – NHỚ NGÀY GIỖ TỔ 10/3”

BIG PROMO - "DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI - NHỚ NGÀY GIỖ TỔ 10/3"

CHỚ NGẠI CHI - ĐI SPA THƯ GIÃN - TRỌN VUI 1 NGÀY - ĐỦ TỪ A ĐẾN Z
❤ Ngày 21.4.2021:
⏰ Check-in từ 8:00 – 10:00: 230K/ vé
⏰ Check-in sau 18h00: 190K/ vé

❤ Ngày 22.4.2021
⏰ Check-in từ 8:00 – 10:00: 150K/ vé
⏰ Check-in sau 18h00: 150K/ vé