TỪ 75K OFF 50% NỐI MI, UỐN MI CHUẨN HÀN

TỪ 75K OFF 50% NỐI MI, UỐN MI CHUẨN HÀN

Nối mi chỉ từ 75K
 Uốn mi chỉ từ 75K
⏰ Thời gian: đến 31.07.2020 (T2 - CN)
? Dành cho khách hàng người Việt, book trước 1 ngày

❓ Nhiều khách hỏi: "Mi mình ngắn lắm, cũng muốn điệu như người ta mà không biết nên uốn hay nối mi"