Massage chân cho trẻ em – 60 phút

08 Th4 2017
Massage chân cho trẻ em – 60 phút

Massage chân & cơ thể cho trẻ em – 90 phút

08 Th4 2017
Massage chân & cơ thể cho trẻ em – 90 phút

* Foot Massage Option Service – shower : 66.000 vnd

Massage chân 60 – phút + Massage mặt – 30 phút

08 Th4 2017
Massage chân 60 – phút + Massage mặt – 30 phút

Massage chân Golden Lotus – 90 phút

08 Th4 2017
Massage chân Golden Lotus – 90 phút

45 phút Massage chân + 45 phút Massage tay, lưng, vai, đầu + Massage đá nóng trên lưng

Massage chân – 60 phút

30 Th3 2017
Massage chân – 60 phút

Massage chân – 30 phút

30 Th3 2017
Massage chân – 30 phút

Hotline Q7