Massage kiểu Thái – 90min

08 Th4 2017
Massage kiểu Thái – 90min

Massage cho Phụ nữ mang thai – 60min

08 Th4 2017
Massage cho Phụ nữ mang thai – 60min

Body Massage Option Service – shower 44.000 vnd

Massage bằng đá nóng – 90min

08 Th4 2017
Massage bằng đá nóng – 90min

Massage bằng đá nóng – 60 phút

08 Th4 2017
Massage bằng đá nóng – 60 phút

Massage toàn thân với Tinh dầu – 60 phút

30 Th3 2017
Massage toàn thân với Tinh dầu – 60 phút

Massage toàn thân với Tinh dầu – 90 phút

30 Th3 2017
Massage toàn thân với Tinh dầu – 90 phút

Massage toàn thân kiểu Việt & đá nóng – 90 phút

30 Th3 2017
Massage toàn thân kiểu Việt & đá nóng – 90 phút

Massage toàn thân kiểu Việt + Massage bằng đá nóng trên lưng

Golden Lotus Massage – 90 phút

30 Th3 2017
Golden Lotus Massage – 90 phút

(*) Golden Lotus Massage là sự kết hợp giữa massage kiểu Thái và massage kiểu Việt, không dùng tinh dầu, động tác mạnh mẽ.

Golden Lotus Massage – 60p + Massage mặt – 30p

30 Th3 2017
Golden Lotus Massage – 60p + Massage mặt – 30p

(*) Golden Lotus Massage là sự kết hợp giữa massage kiểu Thái và massage kiểu Việt, không dùng tinh dầu, động tác mạnh mẽ.

Golden Lotus Massage – 60 phút

30 Th3 2017
Golden Lotus Massage – 60 phút

(*) Golden Lotus Massage là sự kết hợp giữa massage kiểu Thái và massage kiểu Việt, không dùng tinh dầu, động tác mạnh mẽ.

Hotline Q7