Massage toàn thân kiểu Việt & đá nóng – 90 phút

Massage toàn thân kiểu Việt + Massage bằng đá nóng trên lưng