Chà da Hàn Quốc
  • Chà da cho nam 30 phút: 290.000đ/người
  • Chà da cho nữ 45 phút: 350.000đ/người
  • Trẻ em (dưới 1.2m) : 195.000đ/người

Happy Hour 20% Off Chà da Hàn Quốc

08:00 – 12:00 (Monday – Friday)

18:00 – 22:00 (Everyday)