Happy Hour giảm 20%

1. GÓI SAUNA (Xông hơi truyền thống) / 190.000đ / người

  • 08:00 ~ 12:00 , thứ hai ~ thứ sáu

*** Trẻ em (0.8m – 1.2m) : 95.000đ / bé , em bé (dưới 0.8m) : Miễn phí

2. CHÀ DA HÀN QUỐC 

  • 08:00 ~ 12:00 , thứ hai ~ thứ sáu
  • 18:00 ~ 22:00 , mỗi ngày

*** Trẻ em : 156.000đ / người