Happy Hour giảm 20%
  • 08:00 ~ 12:00 , thứ hai ~ thứ sáu / 265.000đ / người
  • 18:00 ~ 23:00 , mỗi ngày / 265.000đ / người

*** Trẻ em (dưới 1.2m) : 125.000đ / người