Jjim Jil Bang (Xông hơi phong cách Hàn Quốc)
  • Giá đã bao gồm xông hơi truyền thống (Sauna)