5/5 - (2 bình chọn)

HAPPY HOUR 20% OFF – Golden Lotus Spa & Massage Club

☆ We have foot, body, facial massage and body scrub Service~!^_^
☆ The prices include Tips,Taxes and Service Charges.
☆ We have tea and some snack for you. Its free~!!^_^

⛪ ADD: 115 Thai Van Lung, District 1, HCMC
HAPPY HOUR 20% OFF: SAUNA, CHÀ DA – 9:00~12:00 – T2 ~ T6

⛪ ADD: 17 Le Thanh Ton, District 1, HCMC
HAPPY HOUR 20% OFF : MASSAGE (Foot 60’/ Body 60′) – 10:00~13:00 – T2 ~ T6

⛪ ADD: 20 Ho Huan Nghiep, District 1, HCMC
HAPPY HOUR 20% OFF : MASSAGE ((Foot/ Body 60′ hoặc 90′) – 10:00~13:00 – T2 ~ T6

HAPPY HOUR Q 1
☆ Chúng tôi có dịch vụ massage chân và cơ thể ~!^_^ ?
☆ Giá cả bao gồm các mẹo, thuế và phí dịch vụ. ?
☆ Chúng tôi có trà và một ít đồ ăn vặt cho bạn. Nó MIỄN PHÍ ~!!^_^ ?

⛪ ADD: 15 Thái Văn Lung, Q1, TPHCM
HAPPY HOUR 20% OFF: SAUNA, CHÀ DA – 9:00~12:00 – T2 ~ T6

⛪ ADD: 20 Hồ Huấn Nghiệp, Q1, TPHCM
HAPPY HOUR 20% OFF : MASSAGE ((Foot/ Body 60′ hoặc 90′) – 10:00~13:00 – T2 ~ T6

#goldenlotusspa #MassageClub #massagehochiminh #massagehcmc #massage