Jjim Jil Bang (Xông hơi phong cách Hàn Quốc)

10 Th4 2017
Jjim Jil Bang (Xông hơi phong cách Hàn Quốc)

Giá đã bao gồm xông hơi truyền thống (Sauna)

Trẻ em (dưới 1m2)

10 Th4 2017
Trẻ em (dưới 1m2)

Em bé phải có sự giám sát của ba mẹ hoặc người giám hộ

Em bé

10 Th4 2017
Em bé

Em bé phải có sự giám sát của ba mẹ hoặc người giám hộ

Happy Hour giảm 20%

10 Th4 2017
Happy Hour giảm 20%

08:00 ~ 12:00 , thứ hai ~ thứ sáu / 265.000đ / người 18:00 ~ 23:00 , mỗi ngày / 265.000đ / người *** Trẻ em (dưới 1.2m) : 125.000đ / người

Hotline Q7